xuất khẩu lao động

Đào tạo
Thông tin hỗ trợ
Liên hệ

Công ty Cổ Phần XNK Tổng Hợp Và Chuyển Giao Công Nghệ Việt Nam ( VINAGIMEX)

Địa chỉ : 140 Phố Hoàng Sâm, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, HN
Điện thoai: 04.3791.7158/57
Fax: 04. 3791.7239 

Thống kê truy cập
Liên hệ
Trung Tâm Hợp Tác Lao Động Quốc Tế VINAGIMEX

Công ty Cổ Phần XNK Tổng Hợp Và Chuyển Giao Công Nghệ Việt Nam ( VINAGIMEX)

Địa chỉ : 140 Phố Hoàng Sâm, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, HN
Điện thoai: 04.3791.7158/57
Fax: 04. 3791.7239 
Xem Công ty TNHH Một Thành Viên XNK Tổng Hợp Và Chuyển Giao Công Nghệ Việt Nam ( VINAGIMEX) ở bản đồ lớn hơn

Họ và tên:
Email:
Điện thoại:
Địa chỉ:
Mã bảo mật:
Nội dung liên hệ: