xuất khẩu lao động

Đào tạo
Thông tin hỗ trợ
Liên hệ

Công ty Cổ Phần XNK Tổng Hợp Và Chuyển Giao Công Nghệ Việt Nam ( VINAGIMEX)

Địa chỉ : 140 Phố Hoàng Sâm, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, HN
Điện thoai: 04.3791.7158/57
Fax: 04. 3791.7239 

Thống kê truy cập
Đào tạo tiện
Huấn luyện đào tạo thợ tiện Ông cha ta thường răn dạy: “Một nghề cho chín còn hơn chín nghề...” hay “Ruộng bề bề không bằng một nghề trong tay”
Trang:  1